آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی تحت نظارت

 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

  


 

گروه آموزشی تجهیزات پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می کند:
آموزش خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی تعمیرات تجهیزات پزشکی

1- تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی
خصوصی69۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی490۰۰۰تومان
عمومی ۳7۰۰۰۰ تومان


2- تعمیرات تجهیزات تصویربرداری
خصوصی69۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۴9۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳7۰۰۰۰ تومان

3- تعمیرات تجهیزات اتاق عمل و بیمارستانی
خصوصی 69۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۴9۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳7۰۰۰۰ تومان

4- تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی
خصوصی 69۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۴9۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳7۰۰۰۰ تومان

5- کالیبراسیون
خصوصی 69۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۴9۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳7۰۰۰۰ تومان

6- اصول بازرگانی پزشکی
خصوصی 24۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۲90۰۰۰ تومان
عمومی 39۰۰۰۰ تومان

7- الکترونیک
خصوصی 24۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۲9۰۰۰۰تومان
عمومی 39۰۰۰۰ تومان

8- تعمیرات تخصصی یونیت دندانپزشکی در مطب(۱۴جلسه)
10۰۰۰۰۰ تومان

9- زبان تخصصی مهندسی و بازرگانی ( مختص تجهیزات پزشکی )
۴9۰۰۰۰ تومان 


10- تعمیرات بورد دستگاههای پزشکی                                                                                 
خصوصی 69۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی 49۰۰۰۰تومان
عمومی 37۰۰۰۰ تومان   

11- میکروکنترلر   AVR                                                                                                        خصوصی 69۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی 49۰۰۰۰تومان
                                                                                                                   

- اعطای مدرک رسمی و قابل ترحمه از سوی جهاد دانشگاهی  علوم پزشکی تهران

- کلاس های فوق به  دو صورت فشرده و عادی قابل برگزاری بوده و  درهر دو  حالت ، کاملا عملی و بر روی دستگاههای پزشکی می باشد.  

- افراد برتر جذب بازارکار خواهند شد
 
- اساتید کلاس ها جزو اساتید برجسته در این رشته می باشند و کلاس ها با کیفیت بسیار مناسبی برگزار می شود
- افرادی که به صورت گروهی اقدام به ثبت نام نمایند از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد
- کلاس های خصوصی تک نفره و کلاسهای نیمه خصوصی 2 الی5نفره و کلاس های عمومی 7 الی ۲0 نفره تشکیل خواهد شد
- دانشحویان شهرستانی می توانند کلاس های خود را به صورت فشرده طی 10 روز کاری به اتمام رسانند
- کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی 7 جلسه و کلاس های عمومی 10 جلسه می باشد. زمان تشکیل کلاسهای خصوصی و نيمه خصوصی بصورت توافقی است.
- امکان پرداخت شهریه به صورت شرایطی با ارائه چک معتبر امکان پذیر است.                         

- برای دانشجویان شهرستانی امکان ارائه خوابگاه در اطراف مرکز آموزش وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی گروه به نشانی www.sahandbiomed.ir مراجعه فرمایید.

-شماره حساب جهاد دانشگاهی: ۱۹۴۰۷۷۸۰ بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام جهاد دانشگاهی واحد  علوم پزشکی تهران 

برنامه کلاسهای عادی یا عمومی(فصلی) به شرح جدول زير است: 

 

 

شنبه

  

 

اصول بازرگانی

(30/15 الی 17)

 

کالیبراسیون 

(30/17الی30/19)

 

پنج شنبه

 

الکترونیک

(30/10 الی 12)

 

دندانپزشکی

(12 الی 14)

 

تصویربرداری

(30/14الی 30/16)

 

اتاق عمل

(30/16الی 30/18)

 

جمعه

 

آزمايشگاهی

(9 الی 11)

  

 تعمیرات بورد  

(11 الی 13)

  

 


 

 

 

 

 

 

 

نشانی:میدان انقلاب-خ فخر رازی-خ شهدای ژاندارمری غربی- پلاک ۷۵

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مهندس زمانی:۰۹۱۲۲۰۹۶۳۹۹

دکتر منصوری:۰۹۱۲۱۹۶۵۴۸۵

جهاد دانشگاهی: ۸۸۷۸۵۲۳۵ -۶۶۴۷۹۵۲۸-۶۶۴۷۹۵۲۰

+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 10:10 |

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی تحت نظارت

 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران


 

گروه آموزشی سهند تحت نظر جهاد دانشگاهی تهران برگزار می کند:
آموزش خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی تعمیرات تجهیزات پزشکی

1- تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی
خصوصی۵۵۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی۴۲۰۰۰۰تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان


2- تعمیرات تجهیزات تصویربرداری
خصوصی۵۵۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان

3- تعمیرات تجهیزات اتاق عمل و بیمارستانی
خصوصی ۵۵۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۵۰۰۰۰ تومان

4- تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی
خصوصی ۵۵۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان

5- کالیبراسیون
خصوصی ۵۵۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان

6- اصول بازرگانی پزشکی
خصوصی ۳۰۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۲۵۰۰۰۰ تومان
عمومی ۲۰۰۰۰۰ تومان

7- الکترونیک
خصوصی ۳۰۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۲۵۰۰۰۰تومان
عمومی ۲۰۰۰۰۰ تومان

9- تعمیرات تخصصی یونیت دندانپزشکی در مطب(۱۴جلسه)
۹۰۰۰۰۰ تومان

8- زبان تخصصی مهندسی و بازرگانی ( مختص تجهیزات پزشکی )
۳۰۰۰۰۰ تومان
9- تعمیرات بورد دستگاههای پزشکی ۳۰۰۰۰۰تومان
10- میکروکنترلر ۳۰۰۰۰۰AVR تومان

- اعطای مدرک رسمی از سوی جهاد دانشگاهی تهران

- کلاس های فوق به صورت فشرده و عادی برگزار می شود
- افراد برتر جذب بازارکار خواهند شد
- اساتید کلاس ها جزو اساتید برجسته در این رشته می باشند و کلاس ها با کیفیت بسیار مناسبی برگزار می شود
- افرادی که به صورت گروهی اقدام به ثبت نام نمایند از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد
- کلاس های خصوصی تک نفره و کلاسهای نیمه خصوصی 2 الی۴نفره و کلاس های عمومی ۵ الی ۲0 نفره تشکیل خواهد شد
- دانشحویان شهرستانی می توانند کلاس های خود را به صورت فشرده طی 10 روز کاری به اتمام رسانند
- کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی 7 جلسه و کلاس های عمومی 10 جلسه می باشد.
- امکان پرداخت شهریه به صورت شرایطی با ارائه چک معتبر امکان پذیر است.

-شماره حساب جهاد دانشگاهی: ۱۹۴۰۷۷۸۰ بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی تهران


نشانی:میدان انقلاب-خ فخر رازی-خ شهدای ژاندارمری غربی- پلاک ۷۵

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مهندس زمانی: ۰۹۱۲۲۰۹۶۳۹۹

دکتر منصوری:۰۹۱۲۱۹۶۵۴۸۵

جهاد دانشگاهی: ۸۸۷۸۵۲۳۵ -۶۶۴۷۹۵۲۸-۶۶۴۷۹۵۳۱

+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 10:21 |

 

اطلاعیه مهم:

دوستان عزیز به اطلاع می رساند که از تاریخ

 ۹۲/۷/۱ محل جهاد دانشگاهی علوم پزشکی

تهران به نشانی زیر تعییر می کند:

میدان انقلاب - خیابان فخر رازی- خیابان شهدای

 ژاندارمری غربی- پلاک ۷۵

تلفن:۸۸۷۸۵۲۳۵-۶۶۴۷۹۵۲۸-۰۹۱۲۲۰۹۶۳۹۹-

۰۹۱۲۱۹۶۵۴۸۵

+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 20:33 |

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی تحت نظارت

 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران


 

گروه آموزشی سهند تحت نظر جهاد دانشگاهی تهران برگزار می کند:
آموزش خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی تعمیرات تجهیزات پزشکی

1- تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی
خصوصی۵۵۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی۴۲۰۰۰۰تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان


2- تعمیرات تجهیزات تصویربرداری
خصوصی۵۵۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان

3- تعمیرات تجهیزات اتاق عمل و بیمارستانی
خصوصی ۵۵۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۵۰۰۰۰ تومان

4- تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی
خصوصی ۵۵۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان

5- کالیبراسیون
خصوصی ۵۵۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۴۲۰۰۰۰ تومان
عمومی ۳۲۰۰۰۰ تومان

6- اصول بازرگانی پزشکی
خصوصی ۳۰۰۰۰۰ تومان
نیمه خصوصی ۲۵۰۰۰۰ تومان
عمومی ۲۰۰۰۰۰ تومان

7- الکترونیک
خصوصی ۳۰۰۰۰۰تومان
نیمه خصوصی ۲۵۰۰۰۰تومان
عمومی ۲۰۰۰۰۰ تومان

9- تعمیرات تخصصی یونیت دندانپزشکی در مطب(۱۴جلسه)
۹۰۰۰۰۰ تومان

8- زبان تخصصی مهندسی و بازرگانی ( مختص تجهیزات پزشکی )
۳۰۰۰۰۰ تومان
9- تعمیرات بورد دستگاههای پزشکی ۳۰۰۰۰۰تومان
10- میکروکنترلر ۳۰۰۰۰۰AVR تومان

- اعطای مدرک رسمی از سوی جهاد دانشگاهی تهران

- کلاس های فوق به صورت فشرده و عادی برگزار می شود
- افراد برتر جذب بازارکار خواهند شد
- اساتید کلاس ها جزو اساتید برجسته در این رشته می باشند و کلاس ها با کیفیت بسیار مناسبی برگزار می شود
- افرادی که به صورت گروهی اقدام به ثبت نام نمایند از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد
- کلاس های خصوصی تک نفره و کلاسهای نیمه خصوصی 2 الی۴نفره و کلاس های عمومی ۵ الی ۲0 نفره تشکیل خواهد شد
- دانشحویان شهرستانی می توانند کلاس های خود را به صورت فشرده طی 10 روز کاری به اتمام رسانند
- کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی 7 جلسه و کلاس های عمومی 10 جلسه می باشد.
- امکان پرداخت شهریه به صورت شرایطی با ارائه چک معتبر امکان پذیر است.

-شماره حساب جهاد دانشگاهی: ۱۹۴۰۷۷۸۰ بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی تهران


نشانی:میدان انقلاب-خ فخر رازی-خ شهدای ژاندارمری غربی- پلاک ۷۵

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مهندس زمانی: ۰۹۱۲۲۰۹۶۳۹۹

دکتر منصوری:۰۹۱۲۱۹۶۵۴۸۵

جهاد دانشگاهی: ۸۸۷۸۵۲۳۵ -۶۶۴۷۹۵۲۸-۶۶۴۷۹۵۳۱

 


 

 

+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 22:32 |

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

 

کارگاه آموزش ممیزی شرکت های تجهیزات پزشکی و ISO 13485   

  معرفی تجهیزات پزشکی

   ISO 9001

   ISO 13485

   ISO 14971  (مدیریت ریسک)

   استاندارد و مفاهیم آن

   آشنایی با اداره کل تجهیزات پزشکی

   آشنایی با مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

 

-     دوره فوق 14 ساعت می باشد که طی دو روز برگزار خواهد شد.

-     برای شرکت کنندگان دوره فوق از سوی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران گواهی اتمام دوره صادر خواهد شد.

 -   هزینه دوره همراه با پذیرایی و ناهار فقط ۱۲۰۰۰۰ تومان

-    زمان برگزاری دوره بیست وششم و بیست و هفتم اردیبهشت ماه 92

 

تهران –  میدان ونک - ابتدای گاندی جنوبی – پلاک 146 - جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

تلفن تماس : 09122096399 – 09121965485 - 88785235
+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 12:58 |
مزایای دوره های آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی در سهند:

۱) انجام کار عملی بر روی دستگاههای آموزش داده شده

۲) بررسی نقشه های الکتریکی و مکانیکی دستگاهها

۳) بررسی اشکالات رایج هر دستگاه و نحوه رفع آن اشکالات

۴) آشنایی با مارکها و برندهای معروف هر دستگاه و مزایای هرکدام

۵) استفاده از اساتید برجسته که هر کدام سالها در زمینه تخصصی خودشان صاحب تجربه می باشند.

۶) ارائه مدارک معتبر و قابل ترجمه از جهاد دانشگاهی تهران

۷) قابل انعطاف بودن زمان برگزاری کلاسها بر حسب نیاز و درخواست شما

۸) معرفی نفرات برجسته به بازار کار

۹) مشاوره کاری رایگان پس از اتمام دوره ها

+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 10:37 |
تعمیرات تجهیزات اتاق عمل: الکتروکوتر- الکتروشوک- ونتیلاتور- پالس اکسیمتر- ای سی جی- تخت اتاق عمل- چراغ سیالیتیک- مانیتورینگ علائم حیاتی

نام استاد:مهندس حبیبی و  مهندس حسینی  از شرکت ‌‌بی ان ام

تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی: یونیت و صندلی دندانپزشکی- اتوکلاو- توربین و آنگل- کمپرسور- آمالگاماتور-رادیوگرافی- جرمگیر- لایت کیور- دوربین داخل دهانی

نام استاد: مهندس زمانی نژاد از شرکت آپاداناتک و نویسنده کتاب مهندسی پزشکی

تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی: اسپکتروفتومتر- سانتریفیوژ- فلیم فتومتر- انکوباتور- سل کانتر- اتوآنالایزر- الیزاریدر

نام استاد: مهندس حبیبی از شرکت بی ان ام

تعمیرات تجهیزات تصویربرداری: رادیولوژی- رادیوگرافی- سی تی اسکن- ام آر آی- سونوگرافی

نام استاد: مهندس حسینی از شرکت بی ان ام

کالیبراسیون دستگاههای پزشکی:

نام استاد: مهندس تسلیمی: ایشان مسئول درمانگاه تامین اجتماعی شهریار می باشند.

اصول بازرگانی تجهیزات پزشکی: اصول تاسیس شرکت- اصطلاحات بازرگانی- روال واردات- صادرات و تولید تجهیزات پزشکی- ایزو و مدیریت ریسک- هولوگرام و رتبه بندی شرکتها- نحوه سفارش تجهیزات پزشکی و استانداردهای تجهیزات پزشکی

نام استاد: مهندس زمانی نژاد از شرکت آپاداناتک

تعمیرات تخصصی یونیت و صندلی دندانپزشکی(۱۷ جلسه)

نام استاد: مهندس زمانی نژاد از شرکت آپاداناتک

الکترونیک عمومی: آشنایی با قطعات الکترونیکی و بستن مدارات مربوطه

نام استاد: مهندس زمانی نژاد از شرکت آپاداناتک

تعمیرات تخصصی بوردهای پزشکی

نام استاد: مهندس گلپایگانی از شرکت سهند تجهیز

زبان تخصصی مهندسی و بازرگانی

نام استاد: مهندس زمانی نژاد از شرکت آپاداناتک

 

 

 

+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 14:6 |

 

 

دوستان عزیز دوره تخصصی فوق العاده مفید تعمیرات یونیت و صندلی دندانپزشکی در این مرکز برگزار می شود. این دوره شامل ۱۴ جلسه است. که ۷ جلسه آن در محل شرکت و برروی دستگاه و ۷ جلسه آن در مطبها و درمانگاهها و در شرایط واقعی کار انجام میشود. هزینه دوره مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تومان می باشد. مزایای این دوره ها عبارتند از:

۱) از بین رفتن استرس حضور در مطبها

۲) قرار گرفتن در شرایط واقعی کار

۳) آشنا شدن با نحوه برخورد با دندانپزشکان

۴)آشنا شدن با چندین مدل مختلف یونیتها

برای هماهنگی جهت شرکت در این دوره استثنائی کافیست با شماره تلفن ۸۸۷۸۵۲۳۵(از ۹ صبح الی ۶ عصر) و یا موبایل مهندس زمانی:۰۹۱۲۲۰۹۶۳۹۹ (از ۹ صبح الی ۲۳ شب) تماس حاصل فرمایید.

 

+ نوشته شده توسط صالح زمانی نژاد در سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 12:39 |